Odia

 ହାଇକୁ

ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାଶ “ଦୀପକ” 01 ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରେମ ବିନା କାହିଁକି ଭାରି ଦୁଃଖିତ । 02 ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନ ନଦୀର କୁଳୁ କୁଳୁ ଦେଖାଏ ସ୍ୱପ୍ନ । 03 ତୃଷ୍ଣା ବିସ୍ତୃତ କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ ମିଳେ ସମ୍ଭାର । 04 ଗଛ ଫାଙ୍କରେ ସେ ଫାଳିକିଆ ଜହ୍ନ ହେଳା ମଗନ । 05 ତମ କୁନ୍ତଳ ଚମକାଏ ବିଜୁଳି କଳା ବାଦଲ । 06 ବଉଳ ଫୁଲ ହୃଦୟ ହଜିଯାଏ ଗାଁ ନଇ […]