ହାଇକୁ

Share With

ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାଶ “ଦୀପକ”
01
ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ର
ପ୍ରେମ ବିନା କାହିଁକି
ଭାରି ଦୁଃଖିତ ।

02
ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନ
ନଦୀର କୁଳୁ କୁଳୁ
ଦେଖାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ।

03
ତୃଷ୍ଣା ବିସ୍ତୃତ
କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ
ମିଳେ ସମ୍ଭାର ।

04
ଗଛ ଫାଙ୍କରେ
ସେ ଫାଳିକିଆ ଜହ୍ନ
ହେଳା ମଗନ ।

05
ତମ କୁନ୍ତଳ
ଚମକାଏ ବିଜୁଳି
କଳା ବାଦଲ ।

06
ବଉଳ ଫୁଲ
ହୃଦୟ ହଜିଯାଏ
ଗାଁ ନଇ କୂଳ ।

07
ଲୁହର ନଈ
ଆଖିଟା ଅମାନିଆ
ଚାଲିଛି ବହି ।

08
ଜାଳେଣି କାଠ
ସରସ କଥା ତାର
ପୋଡି ପାଉଁଶ ।

09
ମେଞ୍ଚାଏ ସ୍ମୃତି
ବର୍ଷାର ଇତିହାସ
ଆଖିଏ ଲୁହ ।

10
ନିଜର ଛାଇ
ବାସ୍ତବ ଚିରନ୍ତନ
ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Name and email are required